Privacy policy

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Prin accesarea acestui site și prin completarea formularelor online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale (nume, prenume, număr telefon, adresa de corespondență, specialitate, e-mail, etc) să intre în baza de date a Societatea Romana de Umar si Cot (SRUC). Informațiile personale precum CNP sunt solicitate de către Colegiul Medicilor din România pentru emiterea creditelor EMC.Informațiile personale puse la dispoziția website-ului www.SRUC.ro sunt protejate în condițiile Legii 677/2001.


O parte a site-ului www.SRUC.ro (“Site-ul”) poate fi vizitata fara a ne oferi datele dumneavoastra personale, cum ar fi nume, prenume, email sau numar de telefon, insa, in multe  situatii, Site-ul nostru poate utiliza cookie-uri si tag-uri pixel. Astfel, vizitand Site-ul nostru, vom obtine anumite informatii prin mijloace automate precum IP-ul dummneavoastra, tipul de browser pe care il folositi si activitatea generala a browser-ului. Pentru aceste informatii, SRUC va asigura masurile de protectie si confidentialitate adecvate.


SRUC își rezervă dreptul de a prelucra, publica și utiliza în scopuri statistice și de marketing informațiile mai sus menționate, fără alte obligații și plăți ulterioare față de cei ce au furnizat aceste date, în conformitate cu scopul activității companiei.


Pe baza unei cereri scrise, datată și semnată, expediată pe adresa  Societatea Romana de Umar si Cot (SRUC)  – sos. Pipera-Tunari, nr. 58, etaj M, ap. Camera 1, Voluntari, Ilfov, Romania sau pe e-mail la adresa: coffice@SRUC.ro, asociatia noastra se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform normelor GDPR ce au intrat  în vigoare la data de 25.05.2018, care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. De asemenea, utilizatorul își poate exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: să obțină o data pe an confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate, să intervină asupra datelor furnizate, să se opună prelucrării datelor din motive întemeiate și legitime legate de situația lui particulară.


SRUC nu isi asuma nicio raspundere pentru informatiile/datele/documentele inexacte, incorecte, pe care ni le furnizati. In cazul in care SRUC are suspiciuni privind autenticitatea documentelor sau informatiilor puse la dispozitie, este indreptatit sa sesizeze autoritatile/institutiile publice cu competente de investigare, supraveghere si control.


SRUC își rezervă dreptul de a verifica corectitudinea informațiilor persoanelor înscrise și de a exclude din site persoanele care au furnizat informații incorecte.


Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că trebuie să își apere drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.


SRUC utilizează informații din datele personale ale utilizatorilor care sunt necesare pentru furnizarea în condiții optime a serviciilor noastre, precum confirmarea participarii la evenimente medicale, înscriere la cursuri medicale și abonamente la revistele medicale de specialitate. SRUC  nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă.


Datele de înregistrare ale utilizatorului sunt confidențiale, datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare

Drepturile privind protectia datelor cu caracter personal
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, aveti urmatoarele drepturi:

  • dreptul de informare/acces la date, respectiv confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de  SRUC, precum si la legalitatea acestei prelucrari (art. 12 si art. 13 din Legea nr. 677/2001); in egala masura, aveti dreptul sa primiti: (i) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; (ii) existenţa drepturilor prevazute de lege, in special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate; (iii) orice alte informaţii a caror furnizare este impusa prin dispoziţia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, ţinand seama de specificul prelucrarii.
  • dreptul de intervenţie asupra datelor, constand in rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma reglementarilor legale, in special a datelor incomplete sau inexacte (art. 14 din Legea nr. 677/2001); cu titlu de exemplu, in cazul in care (unele dintre) datele personale pe care le-ati furnizat (numar de telefon, adresa e-mail, persoana imputernicita etc.) nu mai sunt actuale, va rugam sa ne informati in scris pentru a putea efectua modificarile corespunzatoare.
  • dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor personale, cu exceptia acelor date pentru care prelucrarea reprezinta o obligatie legala (art. 15 din Legea nr. 677/2001);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17 din Legea nr. 677/2001);
  • dreptul de a inainta plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), precum şi de a va adresa justitiei, in conformitate cu dispoziţiile legii (art. 18 din Legea nr. 677/2001).

Va puteti exercita drepturile mentionate la lit. (a)-(d) de mai sus, printr-o cerere intocmita in scris, semnata şi inregistrata la SRUC asa cum esxte precizat mai sus. In cerere, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informaţiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi şi de poşta electronica sau printr-un serviciu de corespondenţa care sa asigure ca predarea se va face personal.


SRUC  este obligata sa comunice informaţiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra opţiuni de comunicare.. In cazul in care nu este posibila respectarea termenelor mai sus mentionate, veti fi informat(a) asupra motivului de amanare a raspunsului, comunicandu-va totodata procedura care se are in vedere pentru soluţionarea cererii dumneavoastra, precum si termenul estimat.

Modificarea, intreruperea sau incetarea
Site-ul SRUC.ro garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, fără acordul scris al SRUC.


SRUC își asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului www.SRUC.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Modificarile producand efecte din momentul publicarii acestora pe Site.


SRUC nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., și nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.SRUC.ro indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.


In cazul in care nu sunteti sau nu mai sunteti de acord cu prezentul document, va rugam sa nu (mai) folositi acest site.
Acest Document reprezinta acordul de vointa dintre dumneavoastra si SRUC, acceptat si asumat a fi respectat pentru utilizarea Site-ului si pentru a beneficia de serviciile pe care vi le ofera SRUC. Prin accesarea Site-ului, agreati ca Utilizatorul trebuie sa aiba in vedere faptul ca este persoana intru totul responsabila, constienta de si care isi asuma toate actiunile sale de utilizare a Site-ului, precum si efectele aferente actiunilor sale.